(1. verzió – 2022. február 27.)
(2. verzió – 2022. április 22.)

SZTK nagyonTöri (2022. április 22-23.)

Indulási feltételek:

Az SZTK nagyonTöri versenyen csak az előre benevezett csapat és személy indulhat. (A csapattag-cserét a verseny megkezdéséig jelezni kell a versenyirodának, eljuttatva az új tag adatait, a rá vonatkozó nyilatkozatot, és pótolva az esetleges nevezési hozzájárulás különbséget. Az új csapattagnak – méretben jó – pólót nem tudunk garantálni.)

A túrán mindenki a saját felelősségére indul! 

18 év alatti személy a túrán csak szülői engedéllyel vehet rész, A nevezés feltétele a 2022-ben betöltött 13. életév. 16 évnél fiatalabbak kizárólag felnőttel, vagy SZTK által jóváhagyott vezetővel indulhatnak.

 A túrát rossz időjárási körülmények esetén is megrendezzük. A túrán kábítószer vagy alkohol befolyása alatt álló személy nem vehet részt, a verseny ideje alatt mindenkit kérünk, hogy ne dohányozzon.

A pálya:

A verseny területén 30 db fakultatív (és egyben őrizetlen) pontot és 8 db őrzött állomást (továbbiakban állomás) jelöltek ki a szervezők, ezek pontos helyét többnyire a bázison kapják meg a csapatok valamilyen térkép, vagy leírás formájában. Az állomások érintési sorrendje előre nem meghatározott, és bármelyik állomás kihagyása megengedett. Nem kötelező érinteni a  fakultatív pontokat; minden csapat maga dönti el, hogy tájékozódási és erőnléti képzettsége, illetve a rendelkezésre álló ideje lehetővé teszi-e a kitérőket, de több szempontból is ajánlott minél többet megfogni (ld. később).
Az állomásokon a pontőrök feladatokat is adnak a csapatoknak, ezek megoldása sem kötelező, de szintén célszerű. Az állomásokat és fakultatív pontokat a csapattagoknak együtt és személyesen kell felkeresniük. Az állomások nyitvatartási idejéről a csapatoknak a rajtnál átadott menetlevélben adunk tájékoztatást. Az állomások optimális útvonalon történő érintésével – fakultatív pontok nélkül – a pálya hossza: 30 km 

A pontozás – röviden:

A verseny célja, hogy a csapat minél több pontot érjen el.
A legfontosabb pontszerzési lehetőségek a következők. (Ezek bővebb leírása lentebb található):

 • Menetidő pontszám: (930 – menetidő percben) * 2; azaz minden perc amivel a szintidő előtt értek be két pont
 • Az állomások érintése: 100 pont/állomás
 • Az állomásfeladatok teljesítése: 0-200 pont/állomás (de a 200 egy elvi határérték, a gyakorlatban mindenképp kevesebb jár)
 • A fakultatív pontok érintése: 20-80 pont/pontérintés  az adott pont nehézségétől függően
 • Előfeladatok: minden helyes megfejtés 5 pontot ér, az egyik fakultatív pontot pedig duplázni lehet (részletek lent)
 • Elsőként, másodikként vagy harmadikként érinteni egy állomást: 100, 60 illetve 40 pont
 • Keretjáték: minden helyes megfejtés 4 pont
 • Hölgy induló: hölgyenként +5%-os szorzó
 • Tag leadása: 75%-os szorzó
 • Időtúllépés: percenként -0,5%-os szorzó
 • Egyéb pontszerzési lehetőségek: csapathimnusz, keretjáték
 • Egyéb büntetőpontok, pontlevonások: szétválás, nem állomáson történő befejezés stb.

A menetidő:

Egy csapatnak a rajtolásától a verseny befejezéséig eltelt idejét menetidőnek nevezzük.

A túra szintideje minden csapatnak 15 és fél óra. A rajtban a menetlevélre felvezetjük a csapat pontos indulási idejét. 

Befejezte a csapat a versenyt, ha egy állomáson*/a célban leadta a menetlevelét és karszalagjait, valamint minden pluszpontszerzésre jogosító dokumentumát (pl.: keretjáték megoldása).

*Csak olyan állomáson fejezhető be a verseny, amelyiket korábban még nem érintette a csapat.

Feladta egy csapat a versenyt, ha nem tudta saját erejéből állomáson/a célban leadni a menetlevelét. Ekkor a csapat versenyének befejezési ideje: a versenyiroda SMS-ben történt értesítésének pillanata (amikor a versenyiroda megkapta az SMS-t) plusz 100 perc.
(E plusz 100 percre azért van szükség, hogy a csapat ösztönözve legyen, hogy ne egy átmenetben, hanem egy állomáson/a célban fejezze be a versenyt.)

Holtidő: Holtidőnek szoktuk nevezni az állomásokra való megérkezés és a feladat megkezdése közti várakozási időt. Mivel ezen a versenyen az állomások egyéni döntés szerint érinthetők, ilyen holtidőt nem számolunk el. A stratégia része, hogy a csapatok igyekeznek minimalizálni a várakozási időket.

Rajt: egyszerre, egy időben lesz, a bázisról indulva.

Állomások zárása:

Minden egyes  állomás bezár az előre meghatározott zárási időpontjában , vagy ha már azt minden arra jogosult csapat érintette a zárási időt megelőzően.

Az állomások nyitvatartási idejéről a csapatoknak a rajtnál átadott menetlevélben adunk tájékoztatást.
(A nyitvatartási idő meghosszabbítását a versenyiroda megteheti, a módosításról tájékoztatja az illetékes csapatokat, állomásokat.) 

– Érvénytelen annak az állomásnak a fogása, amelyet az állomás zárása után érint a csapat. 

– Szombaton 14.00 óra után egyetlen csapat sem indulhat tovább állomásról, nekik ott véget ért a verseny. Az ilyen csapatok a versenyirodától kérjenek utasítást a további teendőkről! (14.00 óra után az átmenetben lévő csapatok folytathatják a versenyt a következő állomásig, de ők is hívják föl a versenyirodát!)

Pontozás – hosszabban:

Menetidő pontszám: ha egy csapat az összes állomást a pontőrök által dedikáltan érintette és szintidőn belül ért célba, akkor jóváírásra kerülnek visszamaradt percei az alábbi képlet szerint:

(930 – menetidő percben) x 2 pont

Amennyiben egy csapat nem a célban, de szintidőn belül fejezi be a versenyt, úgy semmilyen jóváírást és levonást sem kap.

Állomások: az állomások érintéséért alapból 100 pont jár, míg a ponton a pontőrök által adott feladat megoldására a pontőrök által legfeljebb 200 pont adható. Az állomásokon a pontőrök ellenőrzik a csapat létszámát és a menetlevelet is. Az állomásokon szerzett pontokat a pontőröknél lévő csapatlistán és a menetlevélen egyaránt feltüntetjük. A cél érvényes érintése 100 pont.
Minden állomáson az első három – feladatot is megkezdő – csapat plusz díjazást kap:
1. 100 pont   2. 60 pont  3. 40 pont 

Fakultatív pontok (F): A fakultatív pont felkeresését – a rajtban minden csapattagra egyaránt felhelyezett – karszalagon kell igazolni. (Elfogadott egy pont, ha ott a csapat minden tagja bizonyíthatóan jelen volt. Elveszett, láthatóan leszedett karszalagot nem tudunk elfogadni). Az egyes fakultatív pontok pontértéke a megközelítés időigényességétől és nehézségétől, valamint a közelben lévő más fakultatív pontok értékétől függően eltérő (20-80 pont). A pontértékeket objektív szempontok alapján, de némileg szubjektíven határoztuk meg.  A fakultatív pontok értéke (szándékaink szerint) jellemzően annyi, hogy nagyobb hibázás nélkül, átlagos menettempóban haladva kifizetődő legyen az érintése, de helyenként az is lehetséges, hogy csak több pont kombinációja esetén éri meg a kitérő. 

Hölgy induló: minden hölgy induló +5%-kal növeli csapata megszerzett pontszámát addig, amíg saját maga is részt vesz a versenyben. A jóváírás a célban történik, s ezt a menetlevélen föltüntetjük.
(3 fő esetén a 3 fővel megszerzett pontok 75% lesz a pontszámítás alapja, ehhez  adjuk hozzá hölgyenként a + 5%-ot.)

A kiegészítő feladatokért plusz pontot lehet szerezni: 

Csapathimnusz (max +10 pont/állomás): 24-52 szótagúnak kell lennie és magában kell foglalnia a csapat nevét, jellemzőit, céljait. A pontozás szigorúan szubjektív! A csapathimnusz előadására addig van lehetőség, amíg a csapat menetlevele a pontőrnél van.

Szemétszedés (csoki/csapat): a célban bemutatott és kizárólag az erdőből származó hulladék leadásakor csokit adunk. Az erdőbe nem való szemét, hulladék összegyűjtését nagyon értékeljük.

Keretjáték: az egész versenyt átszövi egy játék, melyhez a részletek az állomásokon és a fakultatív pontokon derülnek ki. Minél több pontot érint egy csapat, annál nagyobb eséllyel oldja meg a feladatot.

Pontlevonások:

Időtúllépés: ha egy csapat a szintidő túllépésével fejezi be a versenyt (a célban, vagy annál a ponton, ahol leadta a menetlevelét), akkor minden megkezdett percért az összpontszáma 0,5%-a kerül levonásra.

Miért: Egyrészt mert a szintidő betartása is a stratégia része, úgy kell megtervezni a pályát, s úgy kell haladni, hogy beérjetek 15 és fél órán belül. Másrészt: a verseny sikerét időhöz kötött erdészeti engedélyek és önkéntesek felajánlott szabadideje biztosítja. Ezek tartásához elengedhetetlen, hogy mindenki időre beérjen, s el tudjuk kezdeni az eredményhirdetést.

Tag leadása: annak a csapatnak, amelyik érvényesen lead egy csapattagot, attól a ponttól, ahol leadta 0,75 szorzóval számítódnak a pontjai. A csapat teljesítménye addig értékelhető, ameddig legalább 3 csapattag eljutott. Két fővel a verseny nem folytatható. Egy csapat 3 fővel is rajthoz állhat, de ebben az esetben már az indulástól  0,75 szorzóval számítódnak pontjai, nekik további csapattag leadására nincs lehetőségük.

Miért: Az SZTK egy csapatverseny, ahol lassan botorkálva, de együtt beérni sokszor nagyobb dicsőség, mint több pontot szerezni. Természetesen ha valakinek az állapota nem teszi lehetővé a továbbhaladást, akkor az a felelősségteljes döntés, ha ő kiszáll, s szurkol a többiekért.

Sérülés esetén haladéktalanul értesítsétek a legközelebbi pontőrt, vagy a megadott telefonszámokon a versenyközpontot! Sérültet sose hagyjatok magára! Sérültet érvényesen csak ponton, vagy rendezőautónál hagyhattok ott. 

Büntetések:

Mobiltelefon-használat: Telefon és mobiltelefon használata a versenyen tájékozódás (kivéve, ha SOS-fájlt, vagy magnós vezetést nyitsz meg) és egyéb más előnyszerzés céljából nem megengedett, más csapatokkal és csapattagokkal telefonon és mobiltelefonon kommunikálni nem szabad. Amennyiben a csapat az előbbieket megszegi, akkor a lentebb olvasható büntetéssel sújtjuk. Ha a versenyiroda keres hívással, vagy SMS-sel, akkor a csapatnak a leggyorsabb módon vissza kell jeleznie (hívásfogadás, SMS küldés stb.). A versenyiroda telefonszámát érdemes elmenteni.

Miért: A tájékozódási verseny lényegét veszti el, ha GPS vagy mobiltelefon tájékozódik helyetted, szeretnénk, ha ti tudnátok megélni a verseny savát és borsát!

Szétválás: a túra folyamán a csapatoknak tilos szétválniuk! Az a csapat, amelyik az ellenőrzés során nem tud maximum 5 percen belül teljes létszámban megjelenni, szétválást követ el. Ha egy csapat szétválik, az összes megszerzett pontszámuk 90%-át levonjuk és az adott cselekedetet utólagosan is elbíráljuk. 3 főnél kisebb létszámú csapat a terepen önállóan nem mozoghat, kivéve abban az esetben, ha egy sérült csapattárshoz hívnak segítséget. Ha egy csapat nem jelenti be időben, hogy valamelyik tagja feladta a versenyt, az szétválásnak minősül.

Miért: Az SZTK egy csapatverseny, minden esetben a csapat örömét teszi kockára egy gyors egyéni vagy páros kör pár extra pontért.

Jogosulatlan előnyszerzés: ha a csapat a túra ideje alatt jogszerűtlenül (más forrásból, hozott térképről, telefonon, GPS vagy egyéb elektronikai segédeszköz használatával, másik csapattól, azzal együttműködve, stb…) jut információhoz, az összes megszerzett pontszámuk 50%-át levonjuk. Az adott cselekedetet utólagosan elbíráljuk.

Jármű használata: a túrát csak gyalogosan lehet teljesíteni! Tömegközlekedési eszköz vagy egyéb jármű haladás célú igénybevétele az adott csapat versenyének feladását jelenti!

Miért: Az SZTK egy gyalogos csapatverseny, ahol a közös élményszerzés és túrázás öröme a meghatározó tényező. Magatoknak rontanátok el ezzel a versenyt.

További szabályok:

Tilos a pontőrök megvesztegetése, megfenyegetése, leitatása, megveregetése  stb.

Tilos a tereppontokat rongálni, megsemmisíteni, elmozdítani, a leolvasandó feladatokat felülírni, eltávolítani, a többi csapat információszerzését más sportszerűtlen módszerekkel gátolni.

Kérjük, vigyázzatok a természeti és épített értékekre, és ne szemeteljetek, ne zajongjatok! Legyetek tekintettel az erdőlakó növények és állatok épségére és nyugalmára.

A verseny pályáján mozgó-pontőrök is jelen lesznek, az ő feladatuk a versenyszabályok megtartásának ellenőrzése. Őket a szervezői póló igazolja. A menetlevelet, ha kérik, kötelező nekik átadni ellenőrzés céljából. A versenyszabályzat megszegése esetén a mozgó-pontőrök is büntethetnek! A büntetőpontokat a csapat menetlevelén tüntetjük fel. 

Az állomásokon lévő feladatok teljesítéséhez a csapat összes tagjának az állomásra történő együttes beérkezése szükséges! Közutakon való gyalogos közlekedés esetén az éjszakai órákban fényvisszaverő mellény használata kötelező! A szervezők törekedtek arra, hogy az útvonal lehetőleg ne/minél kevesebbszer érintsen közforgalom által használt utakat. Abban az esetben, ha egy csapat ilyen útra tér, kérjük, és kötelezővé tesszük, hogy a biztonságuk érdekében használják a figyelemfelkeltő ruházatot!

Értékelés:

A túra teljesítettnek minősül és értékelhető, ha az összes alábbi feltétel együttesen teljesül:

 • A csapat a versenyszabályzatot nem szegte meg.
 • Legalább egy állomáson megjelent.
 • Kizárólag saját erőből, és a csapatból legalább három fő szabályosan fejezi be a versenyt. 
 • Az esetleges csapattag-leadást szabályosan folytatta le.
 • Menetlevelét leadta, és meggyőződött arról, hogy a pontőr a menetlevélen feltüntette a beérkezési időt.

A túrát az a csapat nyeri meg, aki a jóváírások és az esetleges levonások után a legtöbb pontot gyűjtötte össze. Pontegyenlőség esetén a sorrend a következő szempontrendszer szerint alakul (egyenlőség esetén a következő szempont szerint eldöntve):

 • Több állomás érintése.
 • Több fakultatív pont érintése.
 • Rövidebb menetidő.
 • Az állomásokon elért több pont.

A szervezők vállalják, hogy a túra napján lévő eligazítás után a versenyszabályzatot nem módosítják. Az eligazításig a változtatás jogát fenntartjuk, de kérjük, hogy minden csapat kinyomtatva hozza magával a 2022. április 20-án a honlapon elérhető szabályzatot.

Mindenkinek SZórakoztaTó Kalandtúrát kívánunk!

SZTKukacok