VERSENYSZABÁLYZAT
(1.6 verzió – 2019. március 6.)

I.SZTK (2019. március 8-9.)

Indulási feltételek:

Az I. SZTK-n csak az előre benevezett csapat és személy indulhat. (A csapattag-cserét a verseny megkezdéséig jelezni kell a versenyirodának, eljuttatva a az új tag adatait, a rá vonatkozó nyilatkozatot, és pótolva az esetleges nevezési hozzájárulás különbséget. Az új csapattagnak – méretben jó – pólót nem tudunk garantálni.)

A túrán mindenki a saját felelősségére indul!

18 év alatti személy a túrán csak szülői engedéllyel vehet részt. A túrát rossz időjárási körülmények esetén is megrendezzük. A túrán kábítószer vagy alkohol befolyása alatt álló személy nem vehet részt, a verseny ideje alatt mindenkit kérünk, hogy ne dohányozzon.

A pálya:

A verseny területén 30 db fakultatív (és egyben őrizetlen) pontot és 8 db őrzött állomást (továbbiakban állomás) jelöltek ki a szervezők, ezek pontos helyét mindig az előző állomáson kapják meg a csapatok valamilyen térkép, vagy leírás formájában. Az állomások érintési sorrendje ilyetén módon előre meghatározott, ugyanakkor bármelyik állomás kihagyása megengedett (pl.: a csapat elkavar, s véletlen egy másik pontnál lyukad ki stb.). Nem kötelező érinteni minden fakultatív pontot, minden csapat maga dönti el, hogy tájékozódási és erőnléti képzettsége, illetve a rendelkezésre álló ideje lehetővé teszi-e.
Az állomásokon a pontőrök feladatokat is adnak a csapatoknak, ezek megoldása sem kötelező, de szintén célszerű. Az állomásokat és fakultatív pontokat a csapattagoknak együtt és személyesen kell felkeresniük. A torlódások ellen némelyik pontok között A és B útvonalat adunk meg, az esetleges különbség kiegyenlítődik a pálya további szakaszán. Az állomások nyitvatartási idejéről a csapatoknak a rajtnál átadott menetlevélben adunk tájékoztatást. Az állomások optimális útvonalon történő érintésével – fakultatív pontok nélkül – a pálya hossza: 30,7 km (forrás: turistautak.openstreetmap.hu).

Az állomásokon lévő feladatok teljesítéséhez a csapat összes tagjának az állomásra történő együttes beérkezése szükséges! Közutakon való gyalogos közlekedés esetén az éjszakai órákban fényvisszaverő mellény használata kötelező! A szervezők törekedtek arra, hogy az útvonal lehetőleg ne érintsen közforgalom által használt utakat. Abban az esetben, ha egy csapat ilyen útra tér, kérjük és kötelezővé tesszük, hogy a biztonságuk érdekében használják a figyelemfelkeltő ruházatot!

A menetidő:

Egy csapatnak a rajtolásától a verseny befejezéséig eltelt idejét menetidőnek nevezzük.

A túra szintideje minden csapatnak nettó 15 és fél óra. A rajtban a menetlevélre felvezetjük a csapat pontos indulási idejét.

Befejezte a csapat a versenyt, ha egy állomáson*/a célban leadta a menetlevelét és karszalagjait, valamint minden pluszpontszerzésre jogosító dokumentumát (pl.: transzfer feladatok megoldása).

*Csak olyan állomáson fejezhető be a verseny, amelyiket korábban még nem érintett a csapat.

Feladta egy csapat a versenyt, ha nem tudta saját erejéből állomáson/a célban leadni a menetlevelét. Ekkor a csapat versenyének befejezési ideje: a versenyiroda SMS-ben történt értesítésének pillanata (amikor a versenyiroda megkapta az SMS-t) és plusz 100 perc.
(E plusz 100 percre azért van szükség, hogy a csapat ösztönözve legyen, hogy egy állomáson/a célban fejezze be a versenyt.)

Holtidő: a menetlevél pontőrnél történő leadása és a ponton elvégzendő feladat elkezdése között eltelt idő. Menetlevelet úgy adhat át egy csapat a pontőrnek, ha a csapat minden tagja a pontőr érintési távolságában van.

Nettó idő: a holtidővel csökkentett menetidő. Számolása megkezdett perc alapú.

Rajt: a tervezett indítási köz alapvetően 10 percenként két csapat; a rajt teljes indítási időintervalluma 130 perc. Mindenkitől türelmet, fegyelmezettséget és csendet kérünk. (A rajt lakott területen lesz.)

Állomások zárása:

Egy állomás bezár, ha elérte a zárási idejét, vagy azt minden arra jogosult csapat érintett.

Az állomások nyitvatartási idejéről a csapatoknak a rajtnál átadott menetlevélben adunk tájékoztatást.

– Érvénytelen annak az állomásnak a fogása, amelyet az állomás zárása után érint a csapat.

– Szombaton 15.00 óra után egyetlen csapat sem indulhat tovább állomásról – a 8. állomást kivéve. Az ilyen csapatok a versenyirodától kérjenek utasítást a további teendőkről! (15.00 óra után az átmenetben lévő csapatok folytathatják a versenyt a következő állomásig, de ők is hívják föl a versenyirodát!)

– Az egyes állomásokon eltöltött várakozási időt – ahogy fentebb írtuk – a verseny értékelésekor le fogjuk vonni a menetidőből, de ezt az állomások zárásánál nem fogjuk figyelembe venni. Ezt a békát (nem kukacot!) le kell nyelni!

Pontozás:

Időjóváírás: ha egy csapat az összes állomást a pontőrök által dedikáltan érintette és szintidőn belül ért célba, akkor jóváírásra kerülnek visszamaradt percei az alábbi képlet szerint:

(930 – nettó menetidő percben) x 2 pont

Amennyiben egy csapat nem a célban, de szintidőn belül fejezi be a versenyt, úgy semmilyen jóváírást és levonást sem kap.

Állomások: az állomások érintéséért alapból 100 pont jár, míg a ponton a pontőrök által adott feladat megoldására a pontőrök által legfeljebb 200 pont adható. Az állomásokon a pontőrök ellenőrzik a csapat létszámát és a menetlevelet is. Az állomásokon szerzett pontokat a pontőröknél lévő csapatlistán és a menetlevélen egyaránt feltüntetjük.

Fakultatív pontok (F): A fakultatív pont felkeresését – a rajtban minden csapattagra egyaránt felhelyezett – karszalagon kell igazolni. (Elfogadott egy pont, ha ott a csapat minden tagja bizonyíthatóan jelen volt. Elveszett, láthatóan leszedett karszalagot nem tudunk elfogadni). Az egyes fakultatív pontok pontértéke a megközelítés időigényességétől és nehézségétől, valamint a közelben lévő más fakultatív pontok értékétől függően eltérő (20-80 pont), de ez helyenként viszonylag objektív skálán alapuló szubjektív megítélés szerint értendő.

Hölgy induló: minden hölgy induló, a Nőnap alkalmából, +5%-kal növeli csapata megszerzett pontszámát addig, amíg saját maga is részt vesz a versenyben. A jóváírás a célban történik, s ezt a menetlevélen föltüntetjük.

A kiegészítő feladatokért plusz pontot lehet szerezni:

Csapathimnusz (max +10 pont/állomás): 24-52 szótagúnak kell lennie és magában kell foglalnia a csapat nevét, jellemzőit, céljait. A pontozás szigorúan szubjektív! A csapathimnusz előadására addig van lehetőség, amíg a csapat menetlevele a pontőrnél van.

Szemétszedés (max. 50 pont/csapat): a célban bemutatott és kizárólag az erdőből származó hulladék leadásakor pontot adunk. Az erdőbe nem való szemét, hulladék összegyűjtését nagyobb pontszámmal értékeljük.

Transzfer feladatok: a menet közben megoldandó feladatokért pluszpont adható. A transzfer feladatokat a pontőrök adják át. A szerzett pluszpontokat a következő állomáson, vagy a célban írjuk jóvá, és a menetlevélen tüntetjük föl.

Büntetések:

S.O.S borítékok (SÓS/sós): A rajtban minden csapat kap egy „Generál” SÓS-borítékot, mely csak a pálya vonalvezetését és menekülési útvonalait tartalmazza. Ennek felbontása a verseny feladását jelenti. Ezen kívül megkaptok bizonyos átmenetekhez tartozó kis sós-borítékokat, melyek az egyes pontok helyét megmutató térképkivágatokat tartalmaznak. Ezeket ajánljuk figyelmetekbe, ha egy pont nincs ott, ahol megfejtésetek szerint lennie kellene. Ezek fölbontása a borítékon föltüntetett (30 – 60 perc) időhátrányt jelent. FIGYELEM! Az S.O.S. borítékok mindegyikét le kell adni a verseny befejeztekor, legkésőbb célban! Az elvesztett, megrongálódott borítékok is felbontottnak minősülnek.

Mobiltelefon-használat: Telefon és mobiltelefon használata a versenyen, a versennyel kapcsolatban (tájékozódás és egyéb más előnyszerzés céljából) nem megengedett, más csapatokkal és csapattagokkal telefonon és mobiltelefonon kommunikálni nem szabad. Amennyiben a csapat az előbbieket megszegi, akkor a lentebb olvasható büntetéssel sújtjuk. Ha a versenyiroda keres hívással, vagy SMS-sel, akkor a csapatnak a leggyorsabb módon vissza kell jeleznie (hívásfogadás, SMS küldés stb.). A versenyiroda telefonszámát érdemes elmenteni.

Időtúllépés: ha egy csapat a szintidő túllépésével fejezi be a versenyt (a célban, vagy annál a ponton, ahol leadta a menetlevelét), akkor minden megkezdett percért az összpontszáma 0,5%-a kerül levonásra.

Tag leadása: annak a csapatnak, amelyik érvényesen lead egy csapattagot, attól a ponttól, ahol leadta 0,75 szorzóval számítódnak a pontjai. A csapat teljesítménye addig értékelhető, ameddig legalább 3 csapattag eljutott.

Sérülés esetén haladéktalanul értesítsétek a legközelebbi pontőrt, vagy a megadott telefonszámokon a versenyközpontot! Sérültet sose hagyjatok magára! Sérültet érvényesen csak ponton, vagy rendezőautónál hagyhattok ott.

Szétválás: a túra folyamán a csapatoknak tilos szétválniuk! Az a csapat, amelyik az ellenőrzés során nem tud maximum 5 percen belül teljes létszámban megjelenni, szétválást követ el. Ha egy csapat szétválik, az összes megszerzett pontszámuk 90%-át levonjuk és az adott cselekedetet utólagosan is elbíráljuk. 3 főnél kisebb létszámú csapat a terepen önállóan nem mozoghat, kivéve abban az esetben, ha egy sérült csapattárshoz hívnak segítséget. Ha egy csapat nem jelenti be időben, hogy valamelyik tagja feladta a versenyt, az szétválásnak minősül.

Jogosulatlan előnyszerzés: ha a csapat a túra ideje alatt, jogszerűtlenül (más forrásból, hozott térképről, telefonon, GPS vagy egyéb elektronikai segédeszköz használatával, másik csapattól, avval együttműködve, stb…) jut információhoz, az összes megszerzett pontszámuk 50%-át levonjuk. Az adott cselekedetet utólagosan elbíráljuk.

Jármű használata: a túrát csak gyalogosan lehet teljesíteni! Tömegközlekedési eszköz vagy egyéb jármű igénybevétele az adott csapat versenyének feladását jelenti!

Tilos a pontőrök megvesztegetése, megfenyegetése, stb.

Tilos a tereppontokat rongálni, megsemmisíteni, elmozdítani, a leolvasandó feladatokat felülírni, eltávolítani, a többi csapat információszerzését más sportszerűtlen módszerekkel gátolni.

Kérjük, vigyázzatok a természeti és épített értékekre, és ne szemeteljetek, ne zajongjatok! Legyetek tekintettel az erdőlakó növények és állatok épségére és nyugalmára.

A verseny pályáján mozgó-pontőrök is jelen lesznek, az ő feladatuk a versenyszabályok megtartásának ellenőrzése. Őket a szervezői póló igazolja. A menetlevelet, ha kérik, kötelező nekik átadni ellenőrzés céljából. A versenyszabályzat megszegése esetén a mozgó-pontőrök is büntethetnek! A büntetőpontokat a csapat menetlevelén tüntetjük fel.

Értékelés:

A túra teljesítettnek minősül és értékelhető, ha az összes alábbi feltétel együttesen teljesül:

  1. A csapat a versenyszabályzatot nem szegte meg.
  • Legalább egy állomáson megjelent.
  • Kizárólag saját erőből, és a csapatból legalább három fő szabályosan fejezi be a versenyt.
  • Az esetleges csapattagleadást szabályosan folytatta le.
  • Menetlevelét leadta, és meggyőződött arról, hogy a pontőr a menetlevélen feltüntette a beérkezési időt.

A túrát az a csapat nyeri meg, aki az esetleges levonások és jóváírások után a legtöbb pontot gyűjtötte össze. Pontegyenlőség esetén a sorrend a következő szempontrendszer szerint alakul (egyenlőség esetén a következő szempont szerint eldöntve):

  • Több állomás érintése.
  • Több fakultatív pont érintése.
  • Rövidebb menetidő.
  1. Az állomásokon elért több pont.

A szervezők vállalják, hogy a túra napján lévő eligazítás után a versenyszabályzatot nem módosítják. Az eligazításig a változtatás jogát fenntartjuk, de kérjük, hogy minden csapat kinyomtatva hozza magával a 2019. március 7-én a honlapon elérhető szabályzatot.

Mindenkinek szórakoztató tájékozódási kalandtúrát kívánunk!

SZTKukacok